De notulen van de MR van 22 september staan op de website

04-11-2020
U vindt ze op de website onder het kopje Ouders>MR of u KLIKT HIER.