Koersplan SKPO

SKPO

Basisschool de Boog valt onder het bevoegd gezag van SKPO  De stichting heeft vier brede basisscholen in Son en Breugel en 31 scholen in Eindhoven. Alle SKPO-scholen werken samen met hun kinderopvangpartner aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar. Van hen bieden er 32 regulier basisonderwijs en twee speciaal basisonderwijs (SBO). Daarnaast is er onze basisschool speciaal voor kinderen van ouders die recent in Nederland wonen.  

Koersplan

Om onze leerlingen in een continu veranderende wereld zo goed mogelijk op hun toekomst voor te bereiden koersen we, naast onze maatschappelijke opdracht, de komende jaren op drie gezamenlijk geformuleerde focuspunten: 

Uitdagend en innovatief onderwijs; 
Wereldburgerschap;
Duurzaamheid.

Dat doen we onder het motto van Leren met lef. Meer van jezelf, meer vertrouwen, meer buiten de lijntjes.  Elke school bewandelt deze koers vanuit zijn eigen startpunt en op zijn eigen manier, passend bij de ontwikkelfase en eigenheid van de school. De voortgang op de strategie brengen we jaarlijks in beeld door middel van een koerskaart met daarop 'koerssleutels', waarover we op school- en bestuursniveau het gesprek met elkaar voeren. 
Dit alles staat beschreven in een koersplan.Voor Koersplan KLIKT U HIER

Wilt u meer lezen over SKPO, kijk dan op de website www.skpo.nl.