Medezeggenschapsraad (MR)

Hier komen de verslagen van de MR

Schooljaar 2023-2024
Verslag van de MR van 25 oktober 2023

Schooljaar 2022-2023
Verslag van de MR van 7 juni 2023
Verslag van de MR van 4 april 2023
Verslag van de MR van januari 2023