Verlofaanvraag

Verlofregeling 

Alle kinderen zijn leerplichtig, dat betekent dat ze elke schooldag op school aanwezig moeten zijn. Mocht uw kind ongeoorloofd afwezig zijn, dan zijn wij verplicht contact op te nemen met de leerplichtambtenaar. Kinderen die afwezig zijn, worden geregistreerd. Hierbij maken we onderscheid tussen te laat komen, ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. 

Het kan zijn dat u voor een speciale gebeurtenis verlof voor uw kind wilt aanvragen. Voor verlof heeft u toestemming nodig van de directie. Hiervoor gebruikt u een verlofformulier. We maken verschil in Verlof gewichtige omstandigheden" en "vakantie-verlof". Wanneer u dit formulier ingevuld inlevert, krijgt u binnen enkele dagen te horen of het verlof is goedgekeurd. Het is fijn als het formulier tijdig op school ingeleverd is.

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuishouden. Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen op school bij de directie. 

Verlof gewichtige omstandigheden

Voor sommige bijzondere dagen waarop u uw kind thuis wilt houden kunt u verlof aanvragen bij de directie. Dat kan bijvoorbeeld voor erkende religieuze feestdagen of gewichtige omstandigheden met betrekking tot familie, zoals: 

  • ernstige ziekte of overlijden huwelijk,
  • 12 ½, 25, 40 en 50 jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea 
  • verhuizing 
  • gezinsuitbreiding

Hiervoor heeft u het verlofformulier genaamd "verlof gewichtige omstandigheden" nodig. Dit formulier kunt u vinden middels onderstaande link of vragen bij de administratie. 

Vakantieverlof 

De school mag buiten de afgesproken vakanties leerlingen geen vrij geven om op vakantie te gaan. Dat geldt ook voor een eventuele vakantie naar het land van herkomst en een paar dagen voor een vakantie om “de drukte” voor te zijn.  Alleen in heel bijzondere gevallen mag de directeur extra vakantieverlof geven. Te weten: 

  • als het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers niet mogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. 
  • als een werkgeversverklaring (van een van beide ouders) is overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.
Verlof dient altijd te worden aangevraagd door middel van het verlofformulier genaamd "vakantieverlof". Dit formulier kunt u vinden middels onderstaande link of vragen bij de administratie. Indien de directeur geen toestemming voor vakantieverlof heeft verleend en de leerling zonder geldige reden toch verzuimt, wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld.  Voor een aanvraag voor "verlof gewichtige omstandigheden" klikt u HIER

Voor een aanvraag voor "vakantieverlof" klikt u HIER